Mapa strony

Wpisy

StronyRealizacje

Nasze innowacyjne realizacje

Home / Zaufali nam / Nasze innowacyjne realizacje

SOS Wioski Dziecięce

Newsletter | Screen Network

Newsletter

Home / Newsletter

Podając w formularzu swoje dane i naciskając „zapisz się”, zgadzasz się na otrzymywanie newslettera od Screen Network S.A. (ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa, dalej: „my”). W ramach newslettera będziemy okresowo przesyłać na Twój adres e-mail oferty specjalne, promocje i aktualności oraz treści marketingowe dotyczące Screen Network i naszych partnerów biznesowych, których aktualizowana na bieżąco lista jest dostępna tutaj. Na podstawie Twojej zgody będziemy – jako administrator – przetwarzać Twoje dane osobowe, podane w formularzu, w celu dostarczania Ci newslettera. Możesz w każdym czasie wycofać zgodę i tym samym zrezygnować z newslettera (np. naciskając odpowiedni przycisk w stopce wiadomości lub pisząc do nas na: 4funmedia@daneosobowe.pl.). Wycofanie zgody nie wpływa na legalność działań podjętych na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Więcej informacji o przetwarzaniu przez nas Twoich danych i Twoich prawach znajdziesz w polityce prywatności.


Kurtyna led poznań screen network

Screen Network dla akcjonariuszy

Screen Network dla akcjonariuszy

Home / Dla akcjonariuszy

Warszawa, 26 maja 2021r.

OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI SCREEN NETWORK SPÓŁKA
AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Zarząd spółki pod firmą SCREEN NETWORK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa („Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000319543, posiadającej numer NIP: 951-21-65-737, o kapitale zakładowym w wysokości 5.107.799,60 złotych, działając na podstawie, art. 399 § 1, art. 402 § 1 oraz 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”) na dzień 17 czerwca 2021 roku, w Warszawie, w biurze kancelarii notarialnej prowadzonej pod firmą Maciej Makowski Łukasz Wilk Robert Wróblewski Notariusze spółka cywilna przy ul. Siennej 86/1, na godzinę 11.30.

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020.
 7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020.
 8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
 9. Podział zysku za rok 2020.
 10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
 11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Warszawa, 24 listopada 2020r.

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw SCREEN NETWORK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa, NIP: NIP: 9512165737, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000319543 (Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy: 5.107.799,60 złotych zł, kapitał opłacony w całości, niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki po raz piąty, do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Szczegółowe informacje o miejscu i czasie przyjmowania dokumentów znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem
https://www.screennetwork.pl/dla-akcjonariuszy/ .

Warszawa, 10 listopada 2020r.

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw SCREEN NETWORK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa, NIP: NIP: 9512165737, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000319543 (Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy: 5.107.799,60 złotych zł, kapitał opłacony w całości, niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki po raz czwarty, do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Szczegółowe informacje o miejscu i czasie przyjmowania dokumentów znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem
https://www.screennetwork.pl/dla-akcjonariuszy/ .

Warszawa, 26 października 2020r.

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw SCREEN NETWORK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa, NIP: NIP: 9512165737, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000319543 (Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy: 5.107.799,60 złotych zł, kapitał opłacony w całości, niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki po raz trzeci, do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Szczegółowe informacje o miejscu i czasie przyjmowania dokumentów znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem
https://www.screennetwork.pl/dla-akcjonariuszy/ .

Warszawa, 13 października 2020r.

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw SCREEN NETWORK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa, NIP: NIP: 9512165737, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000319543 (Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy: 5.107.799,60 złotych zł, kapitał opłacony w całości, niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki po raz drugi, do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Szczegółowe informacje o miejscu i czasie przyjmowania dokumentów znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem
https://www.screennetwork.pl/dla-akcjonariuszy/ .

Warszawa, 28 września 2020r.

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw SCREEN NETWORK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa, NIP: NIP: 9512165737, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000319543 (Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy: 5.107.799,60 złotych zł, kapitał opłacony w całości, niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki po raz pierwszy, do złożenia dokumentów akcji w Spółce w terminie 2 tygodni od otrzymania wezwania.


Osoba kontaktowa w sprawie informacji dla akcjonariuszy – Anna Stypułkowska: anna.stypulkowska@screennetwork.plinfo@screennetwork.pl


W centrach handlowych oraz siłowniach

NASZE PORTFOLIO


Na dworcu, lotnisku i stacji benzynowej

NASZE PORTFOLIO


Wielki format w sercu miasta

NASZE PORTFOLIO


Uruchomiliśmy #ClimateClock w centrum Warszawy

Dlaczego warto?

Dlaczego warto?

Home / Dlaczego warto?

Reklama #DOOH angażuje bardziej

Kontent Dynamiczny

vs

Kontent Statyczny

Kontent Dynamiczny

vs

Kontent Statyczny

Kontent dynamiczny powoduje wzrost zainteresowania i jest

2,5 x bardziej skuteczny

jeśli chodzi o wzbudzenie emocji i zapamiętywalność przekazu

Kontent dynamiczny powoduje wzrost zainteresowania i jest

2,5 x bardziej skuteczny

jeśli chodzi o wzbudzenie emocji i zapamiętywalność przekazu

Jakie korzyści daje kampania na ekranachDigital Out Of Home?

Elastyczność

Kampanie Digital Out Of Home można realizować natychmiastowo na dowolnej liczbie nośników. W sieci Screen Network można modyfikować swój przekaz w kilka minut, niezależnie od miejsca, czasu a przede wszystkim niezależnie od budżetu czy grupy docelowej

Impaktowość

Dynamiczny kontent na Wielkoformatowych Ekranach przyciąga wzrok. Spektakularne lokalizacje dają olbrzymie możliwości wykorzystania kreatywnych i innowacyjnych form przekazu, dzięki czemu skutecznie przyciągamy uwagę widowni

Innowacyjność

Digital Out Of Home wykorzystuje możliwość łączenia ekranów z Big Data, reklamą mobile oraz na tworzeniu zaawansowanego software-u "image recognition", służącego do rozpoznania dowolnych obiektów przed ekranami.

Digital Out Of Home jest idealnym
medium mainstreamowym

Generuje duże zasięgi w stosunku do Internetu i TV

Najlepiej dociera do osób młodych

Podbija skojarzenia marki z innowacyjnością

Generuje duże zasięgi w stosunku do Internetu i TV

Najlepiej dociera do osób młodych

Podbija skojarzenia marki z innowacyjnością

oraz zwiększa rozpoznawalność marki!

 • marka idealna dla mnie
 • marka, z którą chciałbym być widziany
 • najlepsza marka z kategorii

 • marka, za którą gotowy jestem zapłacić więcej
 • innowacyjna marka