WARSZAWA

Al. Jerozolimskie / Jana Pawła II

2

ekrany

140

m2

456 000

widownia

dobowa brutto