Komenda Główna Policji informuje o „stanie epidemii”

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce Komenda Główna Policji wraz z firmą Screen Network uruchomiła specjalną akcję ostrzegawczą na sieci 20 tysięcy ekranów digital OOH zlokalizowanych na terenie całego kraju. Komunikaty kierowane są do wszystkich osób przebywających w przestrzeni publicznej. Komenda Główna Policji zaleca pozostanie w domach, przypomina o zakazie zgromadzeń i ostrzega o karach dla osób łamiących przepisy porządkowe.

W całym kraju obowiązuje stan epidemii, związanej z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Komenda Główna Policji przygotował specjalną akcję ostrzegawczą kierowaną do wszystkich osób przebywających obecnie w przestrzeni publicznej. Policja przypomina o konieczności pozostania w domach, zakazie zgromadzeń oraz o karach dla osób łamiących przepisy porządkowe. Komunikaty ostrzegawcze stale wyświetlane są na sieci 20. tysięcy ekranów digital OOH należących do firmy Screen Network zlokalizowanych między innymi przy najbardziej uczęszczanych drogach, dworcach kolejowych, stacjach paliw i na lotniskach.

Screen Network ma duże doświadczenie w kampaniach społecznych, edukacyjnych i pro bono. Nowoczesna technologia zaimplementowana w ekranach daje unikalną możliwość natychmiastowej emisji istotnych komunikatów. Wszelkie akcje wymagające szybkiej reakcji, rozprzestrzeniania ważnych informacji, szczególnie w stanach zagrożenia, pozwalają wspierać działania prospołeczne i edukacyjne. Ekrany Screen Network docierają aż do ponad 8 milionów Polaków dziennie.

Sprawdź również

Chcesz wiedzieć więcej?