Screen Network wspiera edukację zapobiegania zarażeniom koronawirusem

Firma Screen Network uruchamia intensywną kampanię informacyjną, dotyczącą ochrony przed koronawirusem w Polsce. Wszystkie ekrany należące do spółki, wyświetlają komunikaty przypominające obywatelom o zasadach higieny i współżycia społecznego w obliczu rozprzestrzeniającego się wirusa.  Jak powtarzają wszyscy eksperci, dzięki zintensyfikowanym działaniom edukacyjnym, mają szansę wykształcić się na szeroką skalę zachowania prozdrowotne, które zapobiegną dalszym zachorowaniom.

Sieć Digital Out Of Home, dzięki nowoczesnej technologii,  jest jedynym medium w przestrzeni publicznej, które posiada możliwość natychmiastowej reakcji na bieżące wydarzenia i bezzwłoczną publikację istotnych komunikatów dostosowanych do kryzysowej i szybko zmieniającej się sytuacji.  Ekrany w całej Polsce mogą ostrzegać przed zagrożeniami, w czasie rzeczywistym podawać informacje w stanach wyjątkowych oraz wspierać przedsięwzięcia prospołeczne i edukacyjne. Medium to dociera do ponad 8 milionów Polaków dziennie. Dlatego też stała ekspozycja na ekranach prawidłowych postępowań w celach bezpieczeństwa, pomaga obywatelom o nich pamiętać. W tym trudnym i ważnym dla nas wszystkich okresie, firma Screen Network jest otwarta na udostępnianie swoich ekranów organom  rządowym i samorządowym oraz organizacjom zarządzania kryzysowego, w celach informacyjnych oraz zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego.

„W obliczu tak dużego zagrożenia, nasza firma bez wahania podjęła decyzję o wsparciu działań informacyjnych i  edukacyjnych społeczeństwo w zakresie zdrowia publicznego. W obecnej chwili jest to najważniejsza aktywność i metoda przeciwdziałania kolejnym zakażeniom koronawirusem, dlatego udostępniliśmy wszystkie nasze ekrany w tym celu” – Agnieszka Godlewska, prezes Screen Network.

Screen Network angażuje swoje ekrany w ważne inicjatywy społeczne. Między innymi współpracuje na stałe w ramach akcji specjalnej jednostki Polskiej Policji ds. osób zaginionych „Child Alert” – alarmu, który ma na celu zawiadomienie jak największej liczby osób, w celu czynnego zaangażowania ich  do ekspresowych poszukiwań. Wśród innych dotychczasowych akcji należy wymienić m.in. „Mapę wypadków drogowych” – wakacyjną akcję przypominającą kierowcom o zwiększeniu bezpieczeństwa na drodze poprzez zmniejszenie prędkości prowadzonych pojazdów oraz akcję „Twoje Światła – Nasze Bezpieczeństwo” z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i ekranu DOOH, gdzie spersonalizowany komunikat ostrzegawczy odtwarzany był w momencie wykrycia samochodów z uszkodzonym lub niedziałającym oświetleniem, wśród stojących pojazdów na światłach przed ekranem.

Sprawdź również

Chcesz wiedzieć więcej?