POZNAŃ GŁÓWNY
RAILWAY STATION

ul. Dworcowa 1

Wielki format EN
Prestiżowa lokalizacja EN

26

m2

51 000

gross daily

number of viewers